GlaiveCraft

Discord

Join 0 other people!

Ranks

Features
Mage$15Wizard$30Sorcerer$60Druid$120Warlock$220
Extra Claimblocks3000 ClaimBlocks6000 ClaimBlocks12500 ClaimBlocks25000 ClaimBlocks50000 ClaimBlocks
/Backpack2 row backpack3 row backpack4 row backpack5 row backpack6 row backpack
Jobs Amount3 Jobs4 Jobs5 Jobs10 Jobs10 Jobs
AH Slots6 AH Slots8 AH Slots8 AH Slots10 AH Slots12 AH Slots
Homes10 Homes15 Homes20 Homes∞ Homes∞ Homes
Chest Shops50 Chest Shops75 Chest Shops100 Chest Shops500 Chest Shops750 Chest Shops
PlayerWarps2 PlayerWarps3 PlayerWarps4 PlayerWarps10 PlayerWarps25 PlayerWarps
AutoCraftingYesYesYesYesYes
Silk SpawnersYesYesYesYesYes
PiggybackYesYesYesYesYes
/WbYesYesYesYesYes
/EcNoYesYesYesYes
/HatNoYesYesYesYes
/Ptime /PweatherNoYesYesYesYes
Anvil ColorsNoYesYesYesYes
Sign ColorsNoYesYesYesYes
/AnvilNoNoYesYesYes
/SmithtableNoNoYesYesYes
/Loom /HealNoNoYesYesYes
/HealNoNoYesYesYes
/FeedNoNoYesYesYes
ShowitemNoNoYesYesYes
/NickNoNoYesYesYes
/CondenseNoNoYesYesYes
/TrashNoNoYesYesYes
FlightNoNoNoYesYes
EGlowNoNoNoYesYes
/Showender /ShowinvNoNoNoYesYes
ChatColorsNoNoNoYesYes
/FixNoNoNoYesYes
KittyCannonNoNoNoYesYes
Keep Xp On DeathNoNoNoYesYes
Back On DeathNoNoNoNoYes
Rainbow EGlowNoNoNoNoYes
Colored NicknameNoNoNoNoYes
Cooldown BypassNoNoNoNoYes
Custom PrefixNoNoNoNoYes

Supporter Tier 1

5.00 USD

Supporter Tier 2

10.00 USD

Mage

15.00 USD

Wizard

30.00 USD

Sorcerer

60.00 USD

Druid

120.00 USD

Warlock

220.00 USD

Facebook icon GitHub icon Linkedin icon Mastodon icon Instagram icon Pinterest icon YouTube icon Twitter icon Discord Twitch TikTok